Program Szef – sposób na większe zyski w obiekcie gastronomicznym

program Szef

Każdy, kto zarządzał lokalem gastronomicznym ma świadomość, że jest to proces złożony, który wymaga dużego zaangażowania.Tutaj istotnym jest przede wszystkim proces planowania, dzięki któremu można lepiej i skuteczniej zarządzać lokalem. Program Szefhttp://gastro.pl/program-gastro-szef-kontrola-twojego-lokalu/ – to spore wsparcie szczególnie dla kadry zarządzającej. Podstawową zaletą rozwiązań dostarczanych przez ten system jest to, że umożliwia on kontrolę niemal każdego obszaru działalności. Nie trzeba ograniczać się wyłącznie do kilku działów – program Szef integruje wszystkie zasoby przedsiębiorstwa, a tym samym sprawia, że kontrola nad nim będzie odbywać się w sposób intuicyjny. Trzeba również dodać, że to spora ułatwienie również dla personelu.

Program Szef – zarządzanie zasobami magazynowymi

Jedną z najważniejszych funkcji programu Szef jest to, że pozwala on zarządzać zapasami w przedsiębiorstwie. Pomaga to ograniczyć straty związane z nadwyżką produktów. Trzeba wspomnieć, że platforma generuje przydatne analizy oraz raporty. Jest to podstawą tego, aby w sposób prawidłowy prognozować sprzedaż, a tym samym wykorzystanie zasobów magazynowych.

Ponadto w dowolnej chwili można sprawdzić aktualny stan zapasów. Nie ma obawy, że podczas przygotowywania posiłków okaże się, że ilość produktów jest zbyt mała. Na bieżąco można kontrolować ich zużycie, a także wprowadzać do systemu nowe towary. Wszystko to sprawia, że kapitał nie będzie zamrażany, ale efektywnie wykorzystywany.

Marnotrawstwo to problem niejednego lokalu gastronomicznego. Często dzieje się tak, że osoby zarządzające nie mają realnego wglądu do zasobów magazynowych. W takiej sytuacji władzę na zapasami pełni głównie kuchnia. Nie jest to korzystna sytuacja, gdyż jak wiadomo wyłącznie managerowie mają dostateczną wiedzę z zakresu optymalizacji kosztów. Nie może być tak, że obowiązek tworzenia zapasów spocznie na barkach osób zatrudnionych na innych stanowiskach. Program Szef jest więc idealny dla kadry zarządzającej, która z dowolnej miejsca może zapoznać się z aktualnym stanem zapasów. Nie jest to równoznaczne z wizytą w magazynie – manager ma wgląd do platformy z każdego miejsca łączącego się z Internetem.

Program Szef – strategia długofalowa

W wielu obiektach gastronomicznych dzieje się tak, że opracowanie strategii długofalowej jest niemal niemożliwe. Może wynikać to z wielu czynników np. rotacji personelu, czy też zmieniających się trendów. Program Szef pozwala na intuicyjne zarządzanie, pomimo zmieniających się zasobów. Jest to zupełnie nieistotne, gdyż liczy się przede wszystkim to, aby procesy zachodzące w przedsiębiorstwie były skuteczne i przebiegały bezproblemowo. Oczywistym jest, że należy dążyć do minimalizowania kosztów, przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Tylko wtedy procesy biznesowe przyniosą zyski na oczekiwanym poziomie.

Na uwagę zasługuje fakt, że program Szef dostarcza wielu przydatnych funkcji. Pozwala lepiej kontrolować pracę personeli, a tym samym zwiększyć poziom wykorzystania zatrudnionych osób. Często zdarza się tak, że kadra nie jest zarządzana prawidłowo. Dla przykładu – w momencie, gdy na sali nie ma gości, kelnerzy zajmują się swoimi sprawami, co w pewien sposób przynosi straty dla działalności. Zamiast tego mogą oni wykonywać inne zadania związane z lokalem. Oczywiście wszystko przebiega zgodnie z przepisami prawa, więc nie trzeba obawiać się tego, że platforma zaproponuje rozwiązania, które będą naruszać interesy pracowników. Nic takiego się nie stanie, co jest istotne również z punktu widzenia pracodawcy.Każdy, kto zarządzał lokalem gastronomicznym ma świadomość, że jest to proces złożony, który wymaga dużego zaangażowania.Tutaj istotnym jest przede wszystkim proces planowania, dzięki któremu można lepiej i skuteczniej zarządzać lokalem. Program SzefProgram Szef –