Sami dla siebie – czyli place zabaw budżet obywatelski

Budżet obywatelski to temat wywoławczy pojawiający się cyklicznie w każdym samorządzie. Każdego roku samorządy przeznaczają pewien procent budżetu na inicjatywy zgłaszane przez kręgi osób, które ubiegając się o dotację, chcą realizować przedsięwzięcia służące lokalnej społeczności. Z tegoż budżetu realizowane są remonty świetlic wiejskich, zakupy do remiz strażackich, miejsca rekreacyjne, osiedlowe „orliki” i place zabaw.

Funkcja budżetu

Budżet obywatelski opiera się na wzajemnym zaufaniu: samorząd, przeznaczając pieniądze i powierzając je społeczności przyczynia się do tego, by owa społeczność lokalna sama decydowała o kształcie i kierunku rozwoju własnej okolicy, by sama się angażowała w powstawanie czegoś nowego, w ulepszenie życia i poprawienie wyglądu otoczenia. Decyzja i integracja to wartości dodane obok realizacji wymiernego zadania, wokół którego skupiają się lokalni liderzy i zaangażowani pomocnicy.
Chociaż forpocztą budżetu obywatelskiego był Sopot, obecnie trudno znaleźć samorząd, który nie realizuje zadań w ramach pieniędzy obywatelskich. Jest to – w demokratycznym społeczeństwie – sposób na decydowanie o wydatkach budżetowych, metoda na zdiagnozowanie lokalnych potrzeb i sposób na zjednoczenie wokół wspólnego przedsięwzięcia.

Zmiany widoczne na horyzoncie

Okazuje się, że coraz częściej w betonowej pustyni blokowisk trawnik i skromna piaskownica dla maluchów oraz ławeczka dla rodziców już nie wystarczą. Obecnie hasłem wywoławczym są: place zabaw budżet obywatelski – te słowa powodują, że chcący poprawy otoczenia jednoczą się wokół wspólnego przedsięwzięcia, którym jest stworzenie dzieciom i młodzieży miejsca do przebywania ze sobą i spędzania wolnego czasu. Powodują, że okoliczne tereny zostają zagospodarowane w sposób estetyczny i jednocześnie praktyczny.
Place zabaw budżet obywatelski powstające w ramach budżetu obywatelskiego mają zawsze rys indywidualny: decydujący o ich kształcie dbają zarówno o oryginalność – ciekawe i bezpieczne urządzenia, jak praktyczność – pozwalające na wszechstronny rozwój ruchowy. Na takich placach dzieci i młodzież spędzają wiele czasu potwierdzając, jak bardzo taka instalacja była potrzebna.